Farář Radim Žárský

IMG_8379ds7-2

Představujeme Vám faráře Radima Žárského, který na Svatbáriu ve 14:30 vystoupí se svou přednáškou o církevních obřadech. Prozatím Vám můžeme nabídnout zajímavý rozhovor.

Mnoho snoubenců vůbec neví, že se mohou nechat oddat farářem mimo kostel i když nejsou věřící. Čím dál více jich ale tuto možnost využívá. Je takové uzavření manželství možné až posledních pár let nebo se o tom dříve pouze moc nevědělo?

Začnu dobou před 30 lety, kdy komunistický systém církve programově šikanoval. Tehdy o církevní požehnání (po právní stránce se o uzavření manželství nejednalo) stáli toliko ti „uvědomělejší“, když, po obřadu na městském či obecním národním výboru, ještě statečně vyrazili do kostela. Po přechodu k demokratickému systému a vzniku možnosti, že oddávat mohou i řádně ustanovení duchovní jednotlivých církví, jako tomu bylo do roku 1948, se samozřejmě zájem o církevní sňatky zvýšil. Neznám statistiky, ale sám cítím enormní nárust zájmu o církevní oddavky. Každá církev má ovšem svůj vlastní přístup k samotnému uzavření manželství, který vyplývá z její tradice a nauky. Jinak je tomu v Římskokatolické církvi a jinak je tomu u protestantů. To bych chtěl právě na Svatbáriu v rámci svého vstupu osvětlit. 

Proč jste se rozhodl obětovat mnohé volné soboty ve prospěch nevěst a ženichů?

Určitě mě to baví, a navíc mám oddávání, řekl bych jako farář, v popisu práce. S každým párem se minimálně dvakrát či třikrát sejdu k přípravě. Dříve, když jsem míval svateb méně a většinou jsem oddával přátele či mladé, s nimiž jsem jako farář pro mládež pracoval, tak to byla okrajová záležitost. V posledních letech, když třeba oddávám tři víkendy v měsíci za sebou, a pak třeba chybím na rodinné oslavě, přestávám to chápat, jako součást svého běžného pracovního úvazku, což ovšem novomanželé oceňují finančně. 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl přijmout naši nabídku zúčastnit se veletrhu Svatbárium?

Nabídku účastnit se veletrhu Svatbárium jsem přijal právě proto, abych v tomhle směru konal osvětu. Rozhodně nepřijedu nabízet své služby, ale nasměrovat zájemce o církevní svatbu ke konkrétním duchovním. Jedni mí mladí kolegové loni oddávali tak skvěle, až jim přítomná komička a moderátorka Adéla Elbel řekla, že jestli se náhodou někdy bude znovu vdávat, tak jedině s nimi jako oddávajícími.

 

V čem se liší klasický obřad vedený matrikou a ten s Vámi? 

Liší se mimo jiné v délce. Ten můj trvá mezi 25 či 30 minutami, aniž by se někdo nudil. Myslím, že obřad „klasický“ se dá zvládnout od 5 do 10 minut. Už jsem to zažil. V mém případě se jedná také o začlenění aktu uzavření manželství do „nízkoprahové“ křesťanské bohoslužby, která může proběhnout v kostele, na zahradě domu, na louce či v lese. Jeden můj kolega, který je horolezec oddával dokonce na skalním masivu, kam napřed museli s nevěstou a ženichem vyšplhat. V obřadu vedeném mnou, kolegy či kolegyněmi (evangelíci mají i farářky) zní zpravidla modlitby, čtení z Bible, kázání či zamyšlení a požehnání. Já přítomným dokonce sám zazpívám. Lidé si většinou pochvalují míru hloubky úvah, které na takovém obřadu zaznívají, neboť stojí na silném biblickém zakladu a moudrosti předků. Svatebčané znalí „klasického“ obřadu vedeného matrikou to pak spolu srovnávají a vycházíme v tom určitě mnohem lépe. V rozhovoru s mladými ovšem napřed zkoumáme, jestli je za zájmem o církevní sňatek toliko snaha sehnat někoho, kdo může oddávat na neobvyklých místech, či dát vstupu do manželství širší duchovní rozměr s prosbou o Boží požehnání.

Z pozice člověka, který už má za sebou mnoho svatebních obřadů, co byste poradil budoucím nevěstám a ženichům, aby při svatebním obřadu dělali/nedělali? 

Při svatebním obřadu přeji snoubencům a novomanželům, aby se mohli chovat co nejpřirozeněji a nenechali se spoutat trémou. Jak říkal jeden můj známý, s nímž jsem telefonoval cestou na svatbu, která měla být hlavně venku, a přitom nepřetržitě pršelo: „Řekni jim, že není důležité, jak to začne, ale jak to skončí.“ Nakonec jsem oddával v přecpané stodole zpoza barového pultu. Vždyť je to jen obřad. Důležitější je společný život.

Na co se mohou návštěvníci veletrhu, kteří si Vás přijdou poslechnout, těšit? 

Na více přesnější informací k církevním svatbám a odpovědi na aktuální dotazy, za což děkuji organizátorkám Svatbária, a přeju jim zdar veletrhu.

Comments are closed.